گاهی به آسمان نگاه کن

طبقه بندی موضوعی

شُکر

يكشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۵۹ ب.ظ


به شکر ایزد و استاد از برای سجود / نهاده سر به زمین همچو کلک و پرگارم

"خاقانی"
  • مردِ ساده

تفکرات سالم